Senvas Uitgebreid zoeken
Wat is Senvas?

Welkom bij Senvas

Senvas selecteert voor uw toekomst

Zo lang mogelijk zelfstandig in je eigen woning blijven wonen is de wens van bijna iedereen. Met regie over je eigen leven, en zo nodig met zorg en ondersteuning. Maar hoe blijven we onafhankelijk als we straks minder mobiel worden? Mede door innovaties is dit steeds beter mogelijk. En dit is ook wel nodig, daar de hulp van de overheid drastisch wordt verminderd. Zelfredzaamheid van senioren, met waar nodig professionele hulp staat voorop.

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen ligt dus voor de hand. Dat heeft ook gevolgen voor woonvormen. De eisen die aan de woonlocatie en de woonruimte van 50+ers gesteld worden veranderen. Belangrijk zijn bijvoorbeeld, gelijkvloerse bereikbaarheid van slaapkamer, toilet en badkamer. Maar ook veranderen vaak de eisen m.b.t. de techniek zoals verlichting en beveiliging in huis. De zogenoemde domotica. Daarnaast tellen ook de omgevingsfactoren zwaar mee. Dichtbij voorzieningen en sociale contacten wonen is wel zo prettig.

Seniorenplatform luidt de noodbel

dinsdag 20 maart 2018

Emmy van Wijngaarden en Piet Rietkerk, beiden actief in het Seniorenplatform maken zich grote zorgen over het gebrek aan passende koopwoningen voor ouderen. Uit eigen recent onderzoek blijkt duidelijk dat er een grote kloof is tussen de woonwensen en het woningaanbod voor deze groep in de Utrechtse Heuvelrug. Utrechtse Heuvelrug –┬áTot nu toe ontbrak het […]

Lees verder